Brugklasbegeleiding


studia-logo-groen-170Begeleiding op maat voor brugklassers

Brugklasbegeleiding helpt een leerling bij de overgang van basisschool naar middelbare school en ondersteunt bij het gewenningsproces aan bv. de nieuwe omgeving, de andere onderwijsaanpak en begeleidt bij huiswerk.

Wat is brugklasbegeleiding

Alle ouders willen het beste voor hun kind. Zij stimuleren het goed zijn best te doen op de basisschool en hechten veel belang aan de Cito toets in groep 8. Veel ouders maken gebruik van de diensten van Cito trainers, zodat de hoogst haalbare score gehaald wordt. Dit allemaal met als doel een zo goed mogelijk schooladvies te krijgen om de leerling op de juiste school te kunnen aanmelden.

Eenmaal op de middelbare school moet een kind zich opnieuw bewijzen. In het eerste (en soms ook tweede) jaar wordt nogmaals gekeken of het advies dat de basisschool gaf passend was. En daarbij wordt vooral gelet op de resultaten. Juist daarom is het zo belangrijk dat uw kind al in de eerste maanden goed mee kan komen in de klas en zich het nieuwe schoolregime eigen maakt.

Veel leerlingen hebben moeite met de grote stap van basisonderwijs naar middelbare school. Op de middelbare school is alles anders:

de locatie (ze moeten vaak veel verder reizen om op school te komen),
niet meer één klaslokaal maar elk lesuur een ander,
nieuwe klasgenootjes, nieuwe leerkrachten, nieuwe manier van leerstof aangeboden krijgen,
de andere eisen die worden gesteld.

De onderwijsvisie op de basisschool verschilt wezenlijk  van die van een middelbare school! En niet alleen óp school, maar ook ná schooltijd zal het een en ander veranderen. Zo is er geen Naschoolse Opvang (NSO) meer voor middelbare scholieren. Uw kind moet opeens veel meer huiswerk maken voor verschillende vakken. Het is van essentieel belang dat uw kind goed leert omgaan met de veelheid aan vakken en de verschillende vormen van huiswerk.

De brugklasbegeleiding van Studia wordt gegeven door een 1e graads docente van de middelbare school. Zij heeft ervaring met lesgeven: van brugklas tot en met de examengroepen, van VMBO tot en met Gymnasium. Zij heeft kennis van zaken als het gaat over het reilen en zeilen op een middelbare school en kent de verwachtingen die docenten van uw kind hebben.

Voor wie is brugklasbegeleiding?

Brugklasbegeleiding is er voor alle brugklassers van de middelbare school, ongeacht het schooltype.

Begeleiding op maat

Voorafgaand aan de begeleiding vindt een persoonlijk intakegesprek plaats. In dit gesprek worden  de wensen en verwachtingen uitgebreid besproken. In dit gesprek zal desgewenst gelijk een nieuwe afspraak gepland worden om de voortgang te bespreken.